HUT staat voor Herselts Uitwisselings Team.

Het gemeentebestuur van Herselt en enkele jeugdvrijwilligers zetten in 2004 de uitwisseling met Berbesti (Roemenië) op poten. Sindsdien is de organisatie stevig gegroeid.

Tussen de groep vrijwilligers en de schepen van cultuur is er een goede samenwerking. Het gemeentebestuur geeft de nodige financiële en organisatorische ondersteuning.

Ook heel wat vrijwilligers zorgen voor extra financiële middelen om de projecten mee te helpen bekostigen, door het organiseren van evenementen.

Stap voor stap worden de domeinen waarop we werken verder uitgebreid: na jeugd, ook onderwijs en vrouwenwerking. Stap voor stap zoeken we nieuwe projecten en ideeën. Belangrijk daarbij is de inbreng en know how van het verenigingsleven (leren organiseren, overleggen, leiding nemen, samenwerken).

TIJDLIJN

2002
Twee gemotiveerde Roemeense zusjes starten een jeugdbeweging op in Berbesti.

2003
Een aantal vrijwillige jongeren uit Herselt, uit verschillende jeugdbewegingen, een lid uit de cultuurraad, een gemeentelijke ambtenaar en schepenen uit Herselt brengen in oktober een verkennend bezoek aan Berbesti. HUT en SUNRISE, de jeugdbeweging in Berbesti worden geboren.

2004
In februari brengen 5 gemeenteraadsleden en 4 jongeren uit Berbesti een bezoek aan Herselt. Jongeren uit Herselt organiseren tijdens de zomermaanden speldagen in Berbesti samen met de plaatselijke jeugdleiding. In het najaar brengt Dorel Glumnico een bezoek aan Herselt en worden er een aantal wederzijdse verwachtingen geformuleerd.

2005
In februari brengt de gemeenteraad van Berbesti een verkennend bezoek aan Herselt. In april trekken zes jongeren naar Berbesti om het zomerkamp voor te bereiden. In juli en augustus vertrekken een 40-tal gemotiveerde jongeren en kookouders afwisselend en aaneensluitend op zomerkamp in Horezu (dicht bij Berbesti). Door dit enthousiasme organiseert Sunrise het hele jaar door activiteiten voor de kinderen uit het dorp.

2006
De HUT organiseert een teambuildingskamp voor de nieuwe leiding van Sunrise. Een 16-tal leiders uit Berbesti namen deel. Een 20-tal vrijwilligers uit Herselt trekken naar Berbesti. De plaatselijke jeugdbeweging Sunrise wordt erkend als jeugdbeweging en krijgt de naam AGLT-Sunrise Een afvaardiging van de cultuurraad (4 raadsleden) bezoeken Berbesti met als doel contacten te leggen met vrouwenverenigingen.

2007
Samen met de Roemeense leidingsploeg wordt een wederzijdse uitwisseling opgezet. Acht jongeren uit Herselt zetten in de maand april speldagen op en organiseren een voetbaltornooi waarna ze terug naar Herselt komen samen met 14 Roemeense jeugdleiders. Deze maken kennis met Herselt, de speelpleinwerking, een lokaal kamp, enz... In oktober is er een eerste verkennend bezoek van twee vrouwen uit Berbesti aan Herselt. De eerste contacten van het vrouwenproject zijn gelegd.

2008
Voor de ontwikkeling van het vrouwenproject trekken 13 vrouwen uit de vrouwenverenigingen, HUT, onderwijs en de gemeente in maart naar Berbesti om van elkaar te leren en de eerste uitwisselingscontacten te leggen. In de paasvakantie gaat een kleine delegatie naar Berbesti om een bouwproject voor te bereiden en de mogelijkheden te onderzoeken. Opnieuw trekt er een groep jongeren (12-tal) naar Berbesti om een voetbal tornooi op te zetten en spelnamiddagen te organiseren met de leiding van Sunrise. Dit bezoek wordt gekoppeld aan het sportproject. Enkele hutters organiseren samen met ACW een fietstocht naar Berbesti. Ervaren fietsers (15-tal) trekken in drie groepen met verschillende tijdspanne (13-dagen, 17-dagen, en een maand) richting Berbesti. Deze sponsortocht brengt vele centen op die gebruikt zullen worden voor het gemeenschapshuis in Berbesti.

2009
Als tweede stap in het vrouwenproject worden in maart tien vrouwen uit de vrouwenorganisatie van Berbesti ontvangen in Herselt en nemen ze deel aan de internationale vrouwendag in Herselt en Turnhout.

2010-2015
Ondertussen blijven de contacten tussen jeugd en vrouwen onderling uitgroeien. Het wordt ook duidelijk dat Berbesti nood heeft aan medische en sociale ondersteuning.

2016
Met ADR is er een constant overleg, dat resulteert in de oprichting van een VZW, die de naam RESET zal dragen. In deze VZW zetelen mensen van...