RESET - spin off van de culturele uitwisseling tussen Herselt en Berbesti

RESET is een nieuwe vzw, opgericht in 2016 door mensen uit Herselt en Berbesti. Na verschillende jaren van culturele uitwisseling met vrouwen en jongeren, wil de groep van start gaan met projecten die de sociale en economische ontwikkeling van Berbesti nieuwe energie kunnen geven.

Berbesti is een stad van intussen ongeveer minder dan 5000 inwoners (in 2002 woonden er 5700 mensen, in 2011 nog 4500). Jongeren trekken weg wegens gebrek aan economische mogelijkheden.

Daarom willen we samen met de mensen van Berbesti zoeken naar mogelijkheden om van Berbesti weer een aantrekkelijke stad te maken, waar niet alleen de mensen van Berbesti willen blijven wonen, maar waarheen ook mensen op bezoek willen komen.

Onze doelstelling voor 2017

  • de realisatie van een speelplaats voor kinderen en een recreatieruimte voor de jeugd en de ouderenzorg.
  • het opstarten van een medisch -sociaal kabinet.

Het psychosociaal-medisch centrum

In Herselt werden heel wat materialen verzameld voor een medische uitleenpost. Deze materialen zullen naar Berbesti gebracht worden. Het is belangrijk dat nu de nodige voorbereidingen getroffen worden om dit centrum in te richten en goed te laten draaien.

Een oud schoolgebouw staat momenteel leeg en is door de burgemeester van Berbesti principieel toegewezen aan Reset. Er moeten nog wel officiële documenten van overdracht opgemaakt worden. Dit gebouw is zeer geschikt voor ons project. (zie foto’s).

Ook werd er aan RESET een wagen geschonken. Deze moet nog overgebracht worden naar Berbesti en zal daar hoofdzakelijk gebruikt worden door de plaatselijke verpleegsters in de thuiszorg.

Het tewerkstellingsproject

Tijdens de Belgische week in Cluj wordt Berbesti gepromoot onder het motto “ Berbesti, een mijn aan mogelijkheden”. Met de slogan wordt verwezen naar het menselijk potentieel en de mogelijkheden qua locaties. In oktober zal er een forum zijn België – Roemenië. Berbesti eventueel in combinatie met Ladesti, zou een stageplaats kunnen zijn voor studenten van de richting socio-cultureel werk, van Thomas Moore.