De HUT-vrouwen vormen een geëngageerd groepje dat zich graag bezig houdt met sociale en culturele uitwisselingen met de vrouwen in Berbesti.

Via de sociale media (ook facebook) houden wij het ganse jaar contact met elkaar.

Eens per jaar komen wij samen, en dit afwisselend in Herselt en Berbesti. Tijdens deze reünies bouwen we discussiemomenten in over thema's zoals

  • naschoolse opvang
  • kindercrèches
  • thuiszorg - bejaardenhulp
  • ondernemerschap bij vrouwen
  • combinatie gezin en arbeid
  • vrijetijdsbesteding
  • vrouwen in de politiek
  • rol van de huisarts

Meestal proberen we deze discussies te illustreren via verschillende activiteiten of we zoeken organisaties binnen Herselt die de vrouwen in Berbesti inhoudelijk kunnen ondersteunen met bv. een vorming (bv. vrouwen die een eigen zaak runnen, onthaalmoeders,...).

Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een culturele verrassing (bezoek stad,...).